نرم افزار

گارانتی

... شرایط استفاده از گارانتی و خدمات .....
با اتمام دوره گارانتی دستگاه از حالت گارانتی خارج می گردد. اقلام مصرفی دستگاهها از جمله سوزن ،قلاب ،کمپلت ماکو، ماسوره، صفحه .....
شامل گارنتی نمی باشد.
هر گونه سرویس و تعمیر بدون هماهنگی با شرکت تعمیر توسط افراد غیر متخصص تعمیر توسط تکنسینهای شرکت بدون هماهنگی با بخش خدمات ایران چک استفاده از لوازم غیر استاندارد و خرید از فروشگاههای غیر مجاز دستگاه را از گارانتی خارج کرده و
عواقب آن به عهده خریدار خواهد بود.
با توجه به مشکلات ناشی از نوسانات برق استفاده از ترانس برای کلیه دستگاه های
الکترونیکی الزامی است.
عیوب فنی در اثر ضربه ،آب آتش مواد شیمیایی نوسانات برق و بلایای طبیعی شامل
گارانتی نخواهد بود.
هزینه سرویسهای دوره ای به عهده مشتری میباشد.
با اتمام دوره گارانتی کلیه هزینه های تعمیر و خدمات به عهده مشتری خواهد بود.