نرم افزار

حضور مدیر شرکت chinajack در ایران جک

6شهریور 1397
خلاصه

حضور مدیر شرکت chinajack در ایران جک-چرخ خیاطی جک-ایران جک

حضور مدیر شرکت chinajack در ایران جک
حضور امروز مدیر شرکت جک در ایران و جلسات متعدد ایشان با حاج آقا سهیلی و مدیران ارشد ایران جک به زودی باعث ارتقای محصولات و گسترش روابط می شودد.

اخبار مرتبط

نظرات